Olvasási idő: 4 perc

Az MCC Brussels ellenzi a kül- és bizonságpolitikai kérdésekben a minősített többségi szavazásra való áttérésre irányuló új javaslatokat.

Bill Durodié professzor, a Bath-i Egyetem Kockázat és Biztonság a Nemzetközi Kapcsolatokban kutatócsoportjának vezetője és az MCC Brussels vendégprofesszora az MCC Brussels számára nyilatkozva bírálta a javaslatokat:

"Minden tagállam egyenlő. De egyesek egyenlőbbek lesznek, mint a többiek.

Ez az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának végrehajtásáról szóló legutóbbi éves jelentésének implicit üzenete.

A dokumentum egy - a tervek szerint holnap, január 18-án szavazásra kerülő - európai parlamenti állásfoglalásra irányuló indítványt terjeszt elő: 'ambiciózusabb biztonsági és védelmi célkitűzésekkel rendelkező kis csoport létrehozásának lehetőségéről'.

Tehát valójában egy állam az államban, amely lehetővé tenné a már létező 'áthidaló klauzulák' alkalmazását, amelyeket 'azonnal fel lehetne használni arra, hogy konkrét szakpolitikai területeken az egyhangúsági követelményről áttérjenek a minősített többségi szavazásra' beleértve'a KKBP területeit' is [saját kiemelés - a szerk.].

A szöveg egy nem is annyira burkolt fenyegetéssel folytatódik, amely felszólítja 'a tagállamokat, hogy az Unió kül- és biztonságpolitikáját a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás jegyében tevékenyen és fenntartások nélkül támogassák'.

Az ukrajnai konfliktust nyilvánvalóan arra használják fel, hogy felgyorsítsák az EU már létező, mélységesen antidemokratikus folyamatait (az MCC Brussels hamarosan megjelenő, az EU biztonságpolitikájáról szóló jelentése ezt bővebben is kifejti).

A tagállamok közötti egyhangúságról a minősített többségi szavazás rendszerére való áttérés valójában visszavezetné az európaiakat ahhoz az egykori (westfáliai) helyzethez, ahol az 'erősnek van igaza', mivel a nagyobb szereplők elkerülhetetlenül nagyobb beleszólást kapnak a döntéshozatalba a kisebb államokkal szemben, akiknek egyszerűen csak követniük kell az új 'szolidaritási politika' szerinti irányvonalat.

Az EU kül- és biztonságpolitikai ügyek intézésének hagyományosan titkolózó módjával együtt ez nem csak a tagállamokat, hanem számtalan európai polgárt is arra az állapotra kárhozatatná, amely legutóbb az első világháborút megelőző időszakot jellemezte, és amit Woodrow Wilson elnök közvetlenül a háborút követően felvázolt tizennégy pontjában határozottan elítélt.

Minden európai parlamenti képviselőnek és tagállamnak egyöntetűen fel kell lépnie, és hevesen elleneznie kell ezeket a lépéseket.”

Az egyhangúság elve elleni legújabb támadás az úgynevezett "jogállamisági" aggályok orvoslása érdekében a vétójog eltörlésére irányuló közelmúltbeli javaslatokat követően érkezett. Az egyhangúság elvének fontosságáról és a jogállamisággal kapcsolatos kritikák fegyverként való alkalmazásáról az MCC Brussel nemrégiben kiadott tájékoztatójában olvashat bővebben.

Professzor Durodié készséggel áll rendelkezésre a javaslatokkal kapcsolatos észrevételeit illetően. Kérjük, forduljon John O'Brienhez, az MCC Brussels kommunikációs vezetőjéhez.

  • E-mail: john.obrien@brussels.mcc.hu
  • Telefon: +32 2 476/339234
  • Vezetékes: +3202-786-1980